Malování bytů

Pokud se chystáte na malování bytů, rozhodně byste měli před samotnou malbou interiéry důkladně připravit. Pře malováním bytu byste pak největší pozor měli dát na stav zdí a případně také starších nátěrů. Rozhodně by tak prvním krokem mělo být odstranění původních nátěrů.

Přestože to mnoho lidí neví, základním problémem při malování bytů jsou právě starší nátěry. Vždy je potřeba odstranit a seškrábat staré nátěry. Zvláště pak, pokud si nejste jisti, jestli původní nátěry byly od stejného výrobce jako nátěr, který se chystáte nanést. Pokud jde totiž o jiné výrobce, stává se, že barva špatně chytá, v horším případě pak po jeho nanesení začnou odpadávat kusy omítky. Doporučuje se tedy před malováním bytů omítky ošetřit mýdlovou vodou a původní nátěry pak klasickou špachtlí odstranit.

Pokud máme připravené zdi, ještě než přistoupíme k samotnému malování bytu, měli bychom ošetřit a překrýt místa, která nechceme malováním ušpinit. To samozřejmě obnáší oblepení zásuvek, vypínačů světel a případně dalších míst, která chceme uchovat v původním stavu a barvě fólií nebo páskou, která může být jak igelitová, nebo papírová. Částečně svůj úkol mohou splnit také noviny, jejich protržení je ale daleko jednodušší než v případě kvalitní fólie a následky pak bývají nehezké.

Pokud již ukončíme všechny přípravné procesy a přikročíme k malování bytu, budeme pravděpodobně využívat nejvíce různých válečků a štětců. Všeobecně se doporučuje mít k dispozici válečky alespoň dvou šířek, štětců pak ještě více. Můžete se totiž setkat s nutností vymalovat hůře přístupná místa, které obyčejným velkým válečkem nebo štětcem prostě nevymalujete. Stejně tak vám tyto válečky pomůžou také se začišťováním a jemnější výmalbou. V současné době jsou moderní válečky hladké, bez vzoru, zatímco před zhruba dvaceti lety byly trendy opačné a používalo se, zejména pak pro druhý nátěr, válečků se vzorem v kontrastní barvě. Dnes se za tímto účelem vytvoření vzoru, případně kontrastu hojněji využívá spíše tapet, jejichž cena poměrně výrazně klesla.